Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Kurz soft skills – přednáška na téma Profesionální komunikace


Dne 30.11.2011 se v Centru pro výzkum toxických látek uskutečnila v rámci kurzu soft skills přednáška zaměřená na profesionální komunikaci vědeckých a vedoucích pracovníků. Obsahem přednášky bylo obecné pojednání o komunikaci a podmínkách její úspěšnosti a poskytnutí orientačního obrazu o praktických komunikačních schopnostech a dovednostech v náročném profesionálním prostředí.

 

21.12.2011

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011