Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přednáška zahraničního odborníka – Prof. John P. Giesy


V květnu navštívil Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) významný zahraniční vědec prof. John P. Giesy působící na University of Saskatchewan v Kanadě a na mnoha dalších světových pracovištích (http://www.usask.ca/toxicology/jgiesy/). Návštěva prof. Giesyho byla podpořena projektem RECETOX NETWORKING a zahrnovala i přednášku na odborném semináři dne 15.5.2012. Tématem přednášky byly hydroxylované a methoxylované polybromované difenyl ethery – metody stanovení, zdroje a důsledky.


 

29.05.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011