Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přednáška zahraničního odborníka – Dr. Ninette Abou Mrad


V březnu zavítala do Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) s podporou projektu RECETOX NETWORKING dr. Ninette Abou Mrad působící ve Francii na Université Bordeaux 1. Součástí návštěvy byla i přednáška na odborném semináři zabývající se úpravou vzorkovačů POCIS pro vzorkování polyaromatických uhlovodíků - laboratorním vývojem a monitorováním životního prostředí, která se uskutečnila dne 22.3.2012.

05.04.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011