Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Mezinárodní letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie 2012


Ve dnech 25.-30.6.2012 proběhl v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí další ročník Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie. Již 8. ročník byl zaměřen na pasivní vzorkování perzistentních organických polutantů ve vodním prostředí. Účastníci z 23 zemí celého světa si vyslechli přednášky nejen zdejších odborníků, ale i expertů ze Švýcarska, Francie a Norska, jejichž účast na Letní škole byla umožněna díky podpoře projektu RECETOX NETWORKING. Přednášky byly doplněny interaktivním seminářem, mnoha diskuzemi, laboratorními cvičeními, praktickou ukázkou vzorkovacích metod v terénu a exkurzí do observatoře v Košeticích. Kromě odborného programu byl pro účastníky Letní školy připraven i kulturní program zahrnující společenský večer a prohlídku Brna.

17.07.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011