Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Seminář soft skills na téma Prezentační dovednosti


Dne 13.6.2012 se uskutečnil v rámci projektu RECETOX NETWORKING již druhý seminář z bloku vzdělávacích soft skills seminářů. Zatímco první seminář byl zaměřen na organizaci času a práce, druhý seminář se zabýval prezentačními dovednostmi. Mezi hlavními probíranými tématy byla tvorba efektivní prezentace, ale i neverbální projev, práce se stresem a zvládání problémových situací.


 

20.06.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011