Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních kurzů - Health risk assessment I: Principles and applications


Dne 19.4.2012 proběhl v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí seminář RNDr. Ondřeje Mikeše, Ph.D. Dr. Mikeš seznámil posluchače s náplní zahraničního kurzu, kterého se s podporou projektu RECETOX NETWORKING zúčastnil ve Švédsku (Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm). Kurz byl zaměřen na principy a aplikace při hodnocení zdravotních rizik a byla probírána témata z oblasti toxikologie, epidemiologie, hodnocení, managementu a komunikace rizik. Absolventi kurzu získali nejen znalosti o metodách a postupech používaných při analýze rizik, ale současně si vyzkoušeli interpretaci toxikologických a epidemiologických studií při hodnocení zdravotních rizik.


 

02.05.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011