Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních kurzů - Short courses SETAC 2012


Mladí vědci a vědečtí pracovníci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se v květnu zúčastnili konference SETAC v Berlíně (http://berlin.setac.eu/?contentid=404), jejímž hlavním tématem bylo zajištění udržitelné budoucnosti. Kromě přednášek, seminářů a speciálních setkání probíhaly před začátkem konference krátké specializované kurzy zabývající se různými oblastmi z ekotoxikologie a environmentální chemie. S podporou projektu RECETOX NETWORKING se těchto kurzů zúčastnili čtyři mladí vědci z Centra. Na semináři konaném dne 14.6.2012 seznámila posluchače RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D. s informacemi získanými na kurzu "The Endocrine System: The Good, The Bad, and The Regulations". Kurz pojednával o endokrinním systému savců, ptáků a vodních organismů, jeho funkcích a interakcích, požadavcích regulačních programů po celém světě, včetně nařízení REACH a EDSP (US Endocrine Disruptor Screening Program) a jeho součástí byla rovněž možnost vyzkoušet si získané poznatky pomocí interaktivní simulační hry. Mgr. Radka Zounková, Ph.D. představila náplň kurzu "How to best conduct aquatic ecotoxicity tests according to the International Guidelines", který byl zaměřen na informace, jak provádět testy s dafniemi, řasami a rybami s ohledem na předpisy EU, US EPA a OECD. Dále byly diskutovány různé přístupy v testování, extrapolace dat a jak nejlépe interpretovat a reportovat výsledky akvatických ekotoxikologických studií.


 

09.07.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011