Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních kurzů - Short courses SETAC 2012, Course Particles and Health


Mladí vědci a vědečtí pracovníci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se v květnu zúčastnili konference SETAC v Berlíně (http://berlin.setac.eu/?contentid=404), jejímž hlavním tématem bylo zajištění udržitelné budoucnosti. Kromě přednášek, seminářů a speciálních setkání probíhaly před začátkem konference krátké specializované kurzy zabývající se různými oblastmi z ekotoxikologie a environmentální chemie. S podporou projektu RECETOX NETWORKING se těchto kurzů zúčastnili čtyři mladí vědci z Centra. RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D. a Mgr. Radka Zounková, Ph.D. informovaly o obsahu kurzů na semináři dne 14.6.2012. Na semináři konaném dne 18.6.2012 seznámil posluchače s obsahem kurzu "Passive dosing of hydrophobic organic chemicals - improved experimental control of freely dissolved concentrations in toxicity, bioconcentration and binding studies" RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. V kurzu byly diskutovány zásady a správné použití pasivního dávkování pro kontrolu koncentrací a chemických aktivit jednotlivých rozpuštěných hydrofobních organických látek a jejich směsí v experimentálních systémech pro studium toxicity, biokoncentrace, vazebných vlastností a biotransformace. Mgr. Soňa Jesenská poreferovala o kurzu "Statistical Methods in Ecotoxicology Using R", jež se zabýval využitím statistického prostředí R pro analýzu toxikologických dat.

Mgr. Jiří Novák, Ph.D. a Mgr. Pavel Piler se zúčastnili s podporou projektu RECETOX NETWORKING v březnu a dubnu kurzu "Particles and Health", který se uskutečnil na METALUND, Centre for Medicine and Technology for Working Life and Society ve Švédsku. Mezi probíraná témata patřily mj. aeorosoly atmosferické, ve vnitřním prostředí a na pracovišti, nanočástice, biomarkery, interakce částic a proteinů, měření a vlastnosti aerosolu, fyziologie plic a kardiovaskulárního systému, toxikologie a epidemiologie, nemoci spojené se znečištěním ovzduší aj.

 


 

10.07.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011