Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přednáška zahraničního odborníka – Dr. Sergio Jarque


Projekt RECETOX NETWORKING podporuje mladé i zkušenější vědce i v průběhu letních měsíců. V rámci projektu navštívil dne 11.7.2012 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí dr. Sergio Jarque z Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC) v Barceloně. Dr. Jarque seznámil účastníky odborného semináře s informacemi o fyziologické odpovědi ryb z horských jezer na perzistentní organické polutanty.


 

19.07.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011