Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přednáška zahraničního odborníka - Dr. Gerhard Wotawa


V listopadu byl do Centra pro výzkum toxických látek v prostředí pozván v rámci projektu RECETOX NETWORKING rakouský vědec dr. Gerhard Wotawa působící v Central Institute for Meteorology and Geodynamics (ZAMG) ve Vídni. Dr. Wotawa prezentoval zájemcům z řad postgraduálních studentů a vědeckých pracovníků možnost využití přístupu "SRS (source-receptor sensitivity) fields" pro interpretaci měření stopových plynů z hlediska potenciálních zdrojových oblastí.


 

20.11.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011