Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních stáží - Ecotoxicology of terrestrial gastropods: New model species for RECETOX


V září absolvoval jeden z vědeckých pracovníků Centra pro výzkum toxických látek v prostředí doc. Jakub Hofman týdenní stáž v Chrono-Evironnement, National Center for Scientific Research, Université de Franche-Comté v Besancone ve Francii. Účelem stáže financované projektem RECETOX NETWORKING bylo získání informací a praktických zkušeností při testování toxicity s modelovým organismem Helix aspersa využíváným v půdní ekotoxikologii. Ve své přednášce dne 19.11.2012 informoval doc. Hofman o ekotoxikologii terestrických plžů a o svých poznatcích ze stáže.


 

03.12.2012

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011