Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních stáží - Combined approach to assess glucocorticoid-like compounds in environmental samples


Dne 26.2.2013 proběhla v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí přednáška Mgr. Petry Macíkové, která s podporou projektu RECETOX NETWORKING absolvovala v lednu 2013 stáž v Eawag (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology) v Dübendorfu ve Švýcarsku. V přednášce seznámila Mgr. Macíková posluchače s testy glukokortikoidní aktivity látek a s využitím těchto testů pro hodnocení přítomnosti a aktivity glukokortikoidních látek ve vzorcích z vodního prostředí.


 

26.02.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011