Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace za zahraničních kurzů - Practical approach to ECOTOXICOGENOMICS


V září absolvovala Mgr. Jana Vašíčková odborný kurz zabývající se ekotoxikogenomikou v portugalském Aveiru. Součástí kurzu byly nejen přednášky, ale i možnost praktického vyzkoušení některých z představených metodik. O využití molekulárně biologických technik pro vývoj molekulárních markerů stresu a o zkušenostech z celého kurzu informovala Mgr. Vašíčková na speciálním semináři, který se uskutečnil dne 8.1.2013 v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí.


 

09.01.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011