Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze vzdělávacích kurzů - Basic principles and methods of epidemiology


Dne 19.2.2013 se v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí uskutečnila přednáška dr. Ondřeje Mikeše, který informoval o poznatcích z epidemiologického kurzu, kterého se zúčastnil s podporou projektu RECETOX NETWORKING. Přednáška zahrnovala úvod do epidemiologie a epidemiologické metodologie, informace o uspořádání epidemiologických studií a hodnocení výsledků studií.


 

19.02.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011