Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze vzdělávacích akcí - EDA-Emerge Summer School + RAFA workshop


Dne 28.2.2013 se uskutečnil v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí seminář, na kterém seznámili dr. Jiří Kohoutek a Mgr. Ondřej Audy přítomné studenty a vědce s poznatky ze vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnili s podporou projektu RECETOX NETWORKING. V rámci semináře proběhla přednáška dr. Kohoutka "Effect directed analysis and identification of unknown toxicants", která informovala o použití přístupu EDA (effect directed analysis) pro hodnocení kontaminace akvatického prostředí. V přednášce "Ambient mass spectrometry and related mass spectrometry-based techniques in food/natural products control: Safety, authenticity, forensics, metabolomics" seznámil Mgr. Audy posluchače s možnostmi využití hmotnostní spektrometrie a příbuzných technik pro screening a analýzu potravin, léčiv a přírodních produktů.


 

28.02.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011