Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních stáží - High throughput screening bioreporter tools


V červnu 2013 prof. Luděk Bláha vycestoval s podporou projektu RECETOX NETWORKING na zahraniční stáž ve Švédsku na University of Helsinki. Zde absolvoval praktické školení v high thoroughput screening technikách využití bioreporterových kvasinek. Bioreporterové testy jsou důležitým nástrojem při hodnocení specifických aktivit jednotlivých látek, ale i komplexních směsí z prostředí. Poznatky a zkušenosti získané během stáže přednesl prof. Bláha na semináři dne 2.7.2013.


 

05.08.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011