Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze vzdělávacích kurzů - Manažer kvality laboratoře: základní znalosti a dovednosti


Mgr. Bc. Lucie Bielská z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se v březnu 2013 zúčastnila s podporou projektu RECETOX NETWORKING kurzu Manažer kvality - základní znalosti a dovednosti, který se konal v Brně.  Kurz byl zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti systému managamentu kvality ve zkušební laboratoři se zaměřením na funkci manažera kvality ve zkušební / kalibrační laboratoři a na pozici interního auditoru. S obsahem kurzu seznámila Mgr. Bielská studenty a vědecké pracovníky Centra RECETOX na semináři dne 4.6.2013.


 

09.07.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011