Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních kurzů - Contaminated site remediation: Application of advanced tools to control biological processes


Dne 18.6.2013 se v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí konal seminář, na kterém dr. Andrea Vítečková Wünschová informovala o vzdělávacím kurzu, kterého se zúčastnila s podporou projektu RECETOX NETWORKING. Kurz byl zaměřen na použití pokročilých technik pro kontrolu biologických procesů při remediaci kontaminovaných míst. Dr. Vítečková Wünschová seznámila účastníky semináře s možnostmi kontroly mikrobiálních společenstev za použití kvantitativní PCR a fluorescenční in situ hybridizace (FISH).


 

22.07.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011