Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přednáška zahraničního odborníka - Dr. Peter Chapman


Dne 2.7.2013 se v rámci projektu RECETOX NETWORKING uskutečnila v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí přednáška zahraničního experta dr. Petera Chapmana z Golder Associates Ltd., Kanada. Dr. Chapman přednášel studentům a vědeckým pracovníkům Centra o hlavních globálních stresorech jako jsou změna globálního klimatu, změna habitatu, invaze / zavádění nových druhů do prostředí, eutrofizace či chemická kontaminace. Během přednášky byl rovněž diskutován princip předběžné opatrnosti a témata spojená s kontaminovanými sedimenty (hodnocení a management rizik).


 

06.08.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011