Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přednáška zahraničního odborníka - Dr. Rebeca López Serna


Dne 29.7.2013 se uskutečnila s podporou projektu RECETOX NETWORKING v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí přenáška dr. Rebecy López Serna z Institute of Environmental Assessment and Water Research, Spanish National Council (IDAEA-CSIC) v Barceloně. Přednáška byla zaměřena na problematiku léčiv v prostředí, především na analýzu a osud reziduí léčiv v podzemních, povrchových a odpadních vodách.


 

06.08.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011