Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Studium vodních květů sinic a odběry vzorků v terénu


V době letních prázdnin a na začátku září probíhal s podporou projektu RECETOX NETWORKING kurz zaměřený na studium vodních květů sinic a odběry vzorků v prostředí. Kurz zahrnoval jak teoretickou, tak terénní část zaměřenou na praktické odběry vzorků z vodního prostředí se zaměřením na fytoplankton. Účastníci z řad školitelů i širšího okruhu zájemců si mohli osobně vyzkoušet sledování základních parametrů a praktické odběry v prostředí.


 

15.11.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011