Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přednáška zahraničního odborníka - Dr. Albrecht Paschke


V lednu 2014 byl do Centra pro výzkum toxických látek v prostředí pozván v rámci projektu RECETOX NETWORKING německý vědec dr. Albrecht Paschke působící v Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) v Lipsku. Dr. Paschke prezentoval zájemcům z řad postgraduálních studentů a vědeckých pracovníků informace o hodnocení pasivních vzorkovačů pro monitoring prioritních a nových vodních mikropolutantů včetně nedávné studie realizované v řece Labe a u německého pobřeží Severního moře.


 

12.02.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011