Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze vzdělávacích akcí - Molecular mechanisms of development, aging and regeneration + Speciation and bioavailability


Dne 1.10.2013 se uskutečnil v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí seminář, na kterém seznámily dr. Andrea Vítečková Wünschová a Mgr. Zdenka Bednářová přítomné studenty a vědce s poznatky ze vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnily s podporou projektu RECETOX NETWORKING. V rámci semináře proběhla přednáška dr. Vítečkové Wünschové o molekulárních mechanismech vývoje, stárnutí a regenerace. Ve druhé přednášce informovala Mgr. Bednářová posluchače o vybraných oblastech analýzy, modelování a výpočtů speciace prvků.


 

18.11.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011