Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních kurzů - Modelling of pesticides plant uptake


Dne 29.10.2013 se v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí konal seminář, na kterém Ing. Zuzana Šudíková informovala o vzdělávacím kurzu, kterého se zúčastnila s podporou projektu RECETOX NETWORKING. Ing. Šudíková seznámila posluchače s náplní kurzu, který byl zaměřený na modelování příjmu pesticidů rostlinami. V kurzu byly probírány a diskutovány principy a hlavní přístupy v chemicko-biologicko-matematickém modelování.


 

26.11.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011