Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze vzdělávacích kurzů - 14. ročník Školy hmotnostní spektrometrie


Dne 12.11.2013 se v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí konal seminář, na kterém dr. Lucie Bláhová informovala o škole hmotnostní spektrometrie, které se zúčastnila s podporou projektu RECETOX NETWORKING. Dr. Bláhová seznámila posluchače se základními informacemi o hmotnostní spektrometrii, o separačních metodách spojených s hmotnostní detekcí a s kvantifikací naměřených dat. Představeny byly rovněž principy proteomiky a metabolomiky.


 

27.11.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011