Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních kurzů - NEWS from 5th International Workshop on Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances - PFAS


19.11.2013 Dr. Jitka Bečanová seznámila posluchače z Centra s novinkami na poli výzkumu fluorovaných látek, které byly diskutovány se zahraničními odborníky na mezinárodním workshopu. Ten pořádal institut NIF na Technické univerzitě v Dánsku. Byly prezentovány nejnovější výsledky a bylo také poukázáno na mezery v této oblasti výzkumu. Seminář proběhl za podpory projektu RECETOX NETWORKING.

 

 


 

04.12.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011