Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních kurzů - Frontiers in exposure assessment in epidemiology: EXPOSOME


Na speciálním semináři, který se konal 3.12.2013 seznámil Mgr. Pavel Piler posluchače s celosvětově diskutovaným tématem týkajícího se vnitřních a vnějších metod hodnocení expozice z hlediska genomiky, metabolomiky, lipidomiky a proteomiky. To vše ve spojení s další faktory jako je genetika anebo epigenetika. Byly představeny jak standardní metody hodnocení, tak využití nových nástrojů, které jsou vyvíjeny za účelem lepšího pochopení faktorů expozice.


 

11.12.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011