Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Mezinárodní workshop Linking Environmental Quality Standards and Passive Sampling


Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí připravilo 3. a 4.července 2013 za podpory projektu RECETOX NETWORKING workshop s tématy týkajících se propojování standardů kvality životního prostředí s pasivním vzorkováním „Linking Environmental Quality Standards and Passive Sampling". Organizátoři dr. Branislav Vrana a Foppe Smedes s dalšími 33 zvaných expertů ze 14 zemí (12 evropských zemí, Kanada a USA) jednalo na neveřejných jednáních o vzájemném vztahu hodnot standardů kvality životního prostředí (Environmental Quality Standards) a výsledcích získaných pasivním vzorkováním. Upřesňovali, jak a kam zařadit metody pasivního vzorkování do stávajících postupů hodnocení ekologického a chemického stavu/situace vodních toků spadajících do rámcové směrnice EU o vodách (Water Framework Directive).

 


 

16.08.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011