Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Zahajovací workshop projektu RECETOX NETWORKING


Nový projekt OP VK RECETOX NETWORKING - Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR řešený Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí byl představen na zahajovacím workshopu dne 2.6.2011. Projekt je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a odborný růst vědeckých pracovníků a doktorandů Centra prostřednictvím různorodých aktivit (odborné semináře a workshopy, výměnné odborné pobyty a stáže, exkurze, vzdělávání v zahraničí

08.06.2011

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011