Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Mezinárodní workshop Organic Contaminants' Cycling in the Mediterranean


Dne 13. a 14.6. 2012 se pod záštitou projektu RECETOX NETWORKING uskutečnil mezinárodní workshop věnovaný kontaminaci ovzduší a vody organickými látkami v oblasti Středozemního moře. Na tento workshop konaný na půdě Centra pro výzkum toxických látek v prostředí přijalo pozvání celkem 12 odborníků, včetně prof. Gerhard Lammelela, který celý workshop organizoval. Hovořilo se o možnostech vzorkování a experimentálním designu, vlivu různých meteorologických podmínek a oceánografickcýh parametrů, přestupu látek i dlouhodobém monitoringu vybraných organických polutantů a těžkých kovů. 

 


 

16.08.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011