Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Mezinárodní letní škola o toxických látkách v prostředí 2013


Ve dnech 24.-29.června proběhla v sídle RECETOX a pod záštitou projektu RECETOX NETWORKING už 9. mezinárodní letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie. Přes 30 účastníků z celého světa se letos 6 dní věnovalo zejména lidské expozici perzistentním organickým polutantům a způsobům biomonitoringu, využití metod analýzy rizik a modelování ke zpracování získaných výsledků. Při praktických cvičeních v laboratoři se účastníci věnovali analýze biologických vzorků a ekotoxikologickým testům. Součástí letní školy byla rovněž exkurze do observatoře v Košeticích na Vysočině a seznámení s výzkumem. Letos kromě expertů RECETOX přednášeli i zástupci ze Světové zdravotnické organizace (Irina Zastěnskaja), Programu OSN pro životní prostředí (UNEP, Katarina Magulová), zdravotních ústavů ze Slovenska i České republiky (MUDr. Ľubica Paľkovičová (SK) a prof. MUDr. Milena Černá (ČR)) a z ETH v Curychu (Martin Scheringer).

 


 

22.08.2013

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011