Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze vzdělávacích kurzů - Počítačová interaktivní statistická analýza dat


Dne12.12.2013 proběhl v Centru seminář, na kterém Mgr. Marta Seifertová shrnula poznatky jejího několikadenního školení na Pardubické univerzitě, kterého se zúčastnila s podporou projektu RECETOX NETWORKING. Školení bylo zaměřeno na statistické analýzy jednorozměrných dat (průzkum symetrie rozdělení dat, ověření předpokladů výběru dat, transformace dat aj.) a byl také představen software ADSTAT.

 


 

13.02.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011