Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Mezinárodní workshop European Cohort Study Methodology


S podporou projektu RECETOX NETWORKING hostilo Centrum ve dnech 3. a 4.února 2014 zahraniční odborníky působící na University College London. Dr. Hynek Pikhart a prof. Martin Bobák společně s našimi kolegy z Masarykovy univerzity na tomto mezinárodním workshopu diskutovali problematiku kohortových studií. Témata se týkala jednotlivých prozatimních výsledků studií ELSPAC a HAPPIEE, a také možnosti spolupráce na těchto studiích. 

 


 

26.02.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011