Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních stáží - RTgill-W1 cell line - in vitro alternative to fish toxicity assessment


S podporou projektu RECETOX NETWORKING proběhl seminář Mgr. Jiřího Nováka, PhD., který poluchače informoval o nové in-vitro metodě testování rybích buněčných linií. Test byl navržen v EAWAG ve Švýcarsku a měl by nahradit in vivo testy akutní toxicity. Centrum RECETOX (spolu s dalšími renomovanými centry v Evropě) bude spolupracovat s EAWAG na validaci této metody, která by tak měla přispět k podstatnému snížení množství ryb potřebných pro testování toxicity chemických látek.

 


 

09.04.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011