Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Mezinárodní letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie 2011


Ve dnech 27.6.-2.7.2011 se uskutečnil již 7. ročník mezinárodní Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie 2011, pořádaný každoročně Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR (7. ročník mezinárodní Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie 2011). Letošní ročník byl zaměřený na kontaminaci arktických ekosystémů a transport, osud a efekty polutantů v těchto oblastech. Pro účastníky byly připraveny odborné přednášky českých i zahraničních lektorů pozvaných v rámci projektu RECETOX NETWORKING z Norska, Dánska, Švédska, Německa a Švýcarska. Součástí programu byla i praktická laboratorní cvičení a exkurze do observatoře Košetice, jež je specializovaným pracovištěm zabezpečujícím účast České republiky v mezinárodních programech monitoringu kvality přírodního prostředí v regionálním měřítku.

12.07.2011

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011