Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních stáží - ELSPAC CZ – history and data availability of Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood in the Czech Republic


Dne1.4.2014 RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. představil s podporou projektu RECETOX NETWORKING výsledky projektu ELSPAC iniciovaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO), do kterého bylo v rámci České republiky od roku 1991 zapojeno celkem 7 589 dětí a jejich rodin. Tato databáze díky své ojedinělé velikosti a ucelenosti umožňuje zkoumání různých faktorů (a jejich kombinací) na vývoj lidského zdraví.

 


 

02.05.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011