Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních stáží - Monitoring of reduction of micropollutants by various wastewater treatment plants in river Schüssen – project Schüssenaktivplus


Dr. Martin Beníšek absolvoval s podporou projektu RECETOX NETWORKING stáž v Universität Tübingen, Institut für Evolution und Ökologie,Tübingen v Německu. Dne 8.4. 2014 pak na speciálním semináři v Centru představil výsledky projektu Schüssenaktivplus, který monitoruje redukci mikropolutantů po zavedení pokročilých sytémů na čistírny odpadních vod, jako například zavedení filtrů s aktivním uhlím nebo pískových filtrů.
 


 

05.05.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011