Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních stáží - Single cell gel electrophoresis – SCGE / Comet assay


Dne 22.4.2014  Mgr. Anežka Nečasová informovala o své stáži v Institutu pro výzkum rakoviny v Bratislavě, kterou absolvovala s podporou projektu RECETOX NETWORKING. Cílem cesty bylo osvojení metody Comet assay, která slouží k detekci míry poškození DNA buněk pro následné zhodnocení možných genotoxických vlastností chemických látek. Následně byla tato metoda zavedena do našich laboratoří na Recetoxu.

 


 

05.05.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011