Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Mezinárodní workshop Social and psychological determinants in cohort studies


V 11. a 14. dubna letošního roku se v rámci projektu RECETOX NETWOKING konal mezinárodní workshop zaměřený na sociální a psychologickou determinaci v kohortových studiích. Expertka Dr. Irena Štěpaníková působící na univerzitě v Alabamě, hovořila o souvislostech mezi sociální determinací a zdravím, odborníci z naší univerzity pak mluvili o výsledcích kohortové studie ELSPAC anebo o souvislostech mezi chronickými nemocemi a chemickými, psychickými a environmentálními aspekty.

 


 

12.05.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011