Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních kurzů - 22nd Cartoschool of Geoinformatics and atmospheric science – How can it be useful to us?


Dne 13.5.2014 Mgr. Ondřej Sáňka informoval o novinkách v oblasti kartografie a geografických informačních systémů. Díky podpoře projektu RECETOX NETWORKING se zúčastnil 22. ročníku kartografické školy, kterou pořádala Wroclavská univerzita v Polsku. Byly představeny nové metody v oblasti v metrologie, také postupy v oblasti dálkového průzkumu Země, které mohou být využity například při mapování povodňových rizik. Také byly představeny výsledky modelování znečištění ovzduší s pomocí GIS technologií.

 


 

15.05.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011