Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Informace ze zahraničních stáží - Molecular basis for the emergence of new enzymatic functions


Dne 20.5.2014 Mgr. Radka Chaloupková, PhD. informovala o své stáži na univerzitě v Oxfordshire ve Velké Británii, které se zúčastnila díky podpoře projektu RECETOX NETWORKING. Její výzkum byl zaměřen na nové postupy v oblasti molekulární biologie a chemie, především pak na zjištěný příčin vzniku nových enzymatických funkcí. V přednášce byly také shrnuty výsledky krystalografické analýzy dvou modelových enzymů.

 


 

29.05.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011