Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přednáška zahraničního odborníka - Dr. Jasperien de Weert


V rámci projektu RECETOX NETWORKING mohlo Centrum pro výzkum toxických látek 17. dubna 2014  přivítat nizozemského experta Dr. Jasperiense de Weert. Na své přednášce posluchače informoval o nových možnostech vzorkování vod pro detekci látek na ochranu rostlin. Představil také výsledky dlouhodobé studie s použitím dvou různých typů pasivních vzorkovačů. Uvedl výhody i nevýhody takového vzorkování a nastínil budoucí pokračování tohoto monitorovacího programu.


 

14.05.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011