Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Úvod do vyhodnocení environmentálních dat


V rámci projektu RECETOX NETWORKING se konal několikadenní kurz zaměřený na statistické vyhodnocování environmentálních dat. V rámci třech cvičení, každé po třech hodinách, byla probrána teorie a poté si účastnící mohli danou problematiku vyzkoušet na praktických příkladech. Téma kurzu bylo relativně široké. Byly vysvětleny jak grafické možnosti zobrazování dat, tak i varianty pro testování hypotéz a v neposlední řadě i problematika regresních modelů.

 


 

19.05.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011