Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přednáška zahraničního odborníka - Dr. Pernilla Carlsson


Dne 30.5.2014 s podporou projektu RECETOX NETWORKING přivítalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí norského experta Dr. Pernillu Carlssona. Přednáška vypovídala o bioakumulativních procesech perzistentních organických polutantů v arktických potravních pyramidách. Prezentovaná studie se zaměřila na principy, které ovlivňují transport těchto látek v prostředí. Také byly představeny výsledky analýz odběrů vzorků vod, potravin a biologických vzorků z této oblasti.

 


 

06.06.2014

Zpět

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011