Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


ŘEŠITELSKÝ TÝM

Hlavní manažer a koordinátor projektu

Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
E-mail: blaha@recetox.muni.cz

Administrátorka projektu

Mgr. Veronika Jálová, Ph.D.
E-mail: jalova@recetox.muni.cz
Telefon: +420 549 493 048

 


Odborný garant – environmentální aplikace

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
E-mail: holoubek@recetox.muni.cz

Odborná garantka – chemie životního prostředí

Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
E-mail: klanova@recetox.muni.cz

 


Odborný garant – hodnocení rizik

RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
E-mail: cupr@recetox.muni.cz

Odborný garant – ekotoxikologie

Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
E-mail: hofman@recetox.muni.cz

 


Garant klíčové aktivity 1
(environmentální modelování)

Prof. Gerhard Lammel, Ph.D.
E-mail: lammel@recetox.muni.cz

Garant klíčové aktivity 2
(hodnocení rizik ve vodním prostředí)

Ing. Branislav Vrana, Ph.D.
E-mail: vrana@recetox.muni.cz

 

 

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011