Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


ŘEŠITELSKÉ PRACOVIŠTĚ

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami (www.recetox.muni.cz). Centrum bylo zřízeno v rámci projektu CETOCOEN Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (www.cetocoen.cz) jako Regionální centrum aplikovaného výzkumu. Současně řešený projekt RECETOX EDUCATION Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (www.recetox-education.cz) zabývající se inovací mezioborové výuky environmentálních věd na VŠ a začleněním otázek trvale udržitelného rozvoje do přírodovědných oborů na PřF MU zajišťuje komplementární rozvoj výzkumu a přenosu zkušeností do budoucna. Řešitelské pracoviště má také rozsáhlé zkušenosti s výzkumnými projekty a rozvojovými aktivitami orientovanými na vzdělávání a profesní růst odborníků v oblastech kontaminace a jeho dopadů na životní prostředí.

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011