Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


Přehled absolvovaných workshopů a kurzů 2014-2015

Brusel, Belgie; Bláha Luděk, prof. RNDr. , Ph.D.

Zahraniční stáže - přehled uspořádaných seminářů 2014-2015

Seznam publikací 2014-2015 - tým prof. Lammela

Seznam publikací 2014-2015 - tým dr. Vrany

Seznam publikací 2014-2015 - společné články KA1+KA2

Přehled seminářů RECETOX PřF MU - červen 2015 až květen 2016

Přehled seminářů RECETOX PřF MU - červen 2016 až květen 2017

Přehled seminářů RECETOX PřF MU - červen 2017 až květen 2018

Seznam letních škol RECETOX

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011